Usluge

Gerila marketing

Upravo zato što danas u svijetu marketinga dominiraju masovni mediji, ponekad je potrebno primijeniti gerila marketing. Skrećemo pažnju na vaš proizvod ciljajući ključnu publiku na drugačiji način!